Wróżka Santi

Sztuka analizy snu


Sztuka przepowiadania przyszłości na podstawie snów od zarania dziejów jest znana na całym świecie. Nie wiadomo dokładnie, kiedy powstała, do dziś jednak zachowały się zapisy proroczych snów i ich interpretacje sporządzone w Starożytności. Tłumacząc znaczenie poszczególnych elementów snu korzystamy z senników, których korzenie sięgają II wieku n.e.

Marzenie senne jest zbitką symbolicznych obrazów, uniwersalnych kodów, które odczytujemy, by zrozumieć i wyjaśnić sen. Pomocą w zapamiętywaniu sennych marzeń jest prowadzenie dziennika snów. Po obudzeniu nie należy wstawać z łóżka i zanotować wszystko, co udało się zapamiętać. Przypomnijmy sobie, co robiliśmy przed pójściem spać – to może stanowić istotny klucz do interpretacji snów. Im dokładniej pamiętamy sen, tym więcej możemy powiedzieć o jego znaczeniu. Jeśli jakieś zdarzenia w ciągu dnia wyzwolą emocje, należy je zapisać, bo może to pomóc w zrozumieniu znaczenia snów. Istotne w interpretacji są uczucia towarzyszące snom, zarówno te szczęśliwe, jak i ponure. Praca dająca efekty to regularność i stopniowe zapamiętywanie swoich snów. 

Jeżeli uważamy, że sen może zostać potraktowany jako proroczy, należy rozłożyć go na poszczególne elementy i każdy z nich rozważyć indywidualnie. Nie bierzemy pod uwagę wszystkiego co dotyczy naszej codzienności, np. jeśli jeździmy do pracy autobusem, to jego obraz we śnie nie ma dla nas żadnego znaczenia. Należy zadać sobie pytanie, czy jakiekolwiek zdarzenia z niedawnej przeszłości, a nawet z dzieciństwa, mogły być powodem danego snu. Jeśli tak, to wywołanych przez nie obrazów sennych nie bierzemy w końcowej interpretacji pod uwagę.
Tłumacząc znaczenie poszczególnych elementów snu, korzystamy z sennika, zaczynając od elementów, które najżywiej pozostały w pamięci, ale nie pomijając również słabych, często sprzecznych ze sobą szczegółów. Wszystkie one mają znaczenie w końcowej interpretacji.
Tłumaczenie symboli marzeń sennych prowadzi do powiązania podświadomości ze świadomością. W ten sposób pogłębiamy znajomość własnego „ja”, uzyskujemy stopniowo coraz wyższy stopień uwolnienia się od krępujących nas więzów, wola przestaje determinować nasze poczynania, odblokowują się i ujawniają wszystkie nasze pragnienia, potrzeby, aspiracje, konflikty.
Prorocze sny pojawiają się zwykle między 3 a 7 rano. W tym czasie zakończone zostają procesy trawienne, zaś ciało i umysł są zrelaksowane.
Sny, które nie mają żadnej wartości profetycznej pojawiają się we wczesnych godzinach nocnych i mogą być spowodowane niestrawnością lub chorobą, a także wywołane czynnikami zewnętrznymi - hałasem, temperaturą, niewygodną pozycją do spania, denerwująca lekturą, programem telewizyjnym itp. Mogą też odnosić się bezpośrednio do zdarzeń z dnia poprzedniego.
 Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość: